FAQ

Veelgestelde vragen

 

Onderwerpen:
Algemene info over VoetbalTV
 1. Inleiding

  VoetbalTV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal, beschikbaar voor alle clubs, spelers en fans. VoetbalTV maakt met behulp van ‘slimme’ camera’s volautomatisch videoregistraties van vele duizenden wedstrijden per maand in het amateurvoetbal, maar is vooral een sociaal platform. VoetbalTV is gericht op het amateurvoetbal vanaf 3de Divisie en lagere klassen bij de senioren (clubs uit de 2de Divisie kunnen gedeeltelijk gebruik maken van VoetbalTV). En alle jeugdteams vanaf 13 jaar (O13). Op VoetbalTV kunnen spelers, coaches, scheidsrechters en fans hun mooie voetbalmomenten terugkijken, analyseren, verzamelen en delen met vrienden, familie, volgers en fans.

 2. Hoe is VoetbalTV ontstaan?

  VoetbalTV is ontstaan vanuit het inzicht dat video een centrale rol is gaan innemen in de breedtesport en dat er voor het voetbal, dé nationale amateursport van Nederland, geen eigen sociaal platform bestond. De KNVB en Talpa Network hebben deze kans aangegrepen om voetballers nog meer van het spel op en om het veld te laten genieten. Naast de sociale component is de tweede belangrijke pijler onder VoetbalTV het beschikbaar maken van professionele video-analyse voor het amateurvoetbal. We ontwikkelen hiervoor speciale software, die is toegesneden op de behoeften van trainers en coaches. We maken gebruik van de snelle innovaties in techniek, die ‘profkansen’ biedt voor het amateurvoetbal. En waarmee VoetbalTV het hele voetbal vooruit kan brengen. Beide initiatiefnemers committeren zich om die vooruitgang in het voetbal maximaal te realiseren. En we geloven dat we de expertise en slagkracht hebben om dit waar te maken.

 3. Wat is de doelstelling van VoetbalTV?

  Het doel van VoetbalTV is om de betrokkenheid en het voetbalplezier van alle voetballiefhebbers te vergroten.

  Voetbal TV is in het leven geroepen om 1.) iedereen de mogelijkheid te bieden om amateurwedstrijden live te volgen en 2.) vanuit een centraal punt beelden beschikbaar te stellen die voor alle voetballiefhebbers te delen zijn. Ook kan VoetbalTV gebruikt worden voor video-analyse om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het voetbal. Daarnaast kunnen derden zoals bijvoorbeeld clubs en familieleden er belang bij hebben om beeldmateriaal van VoetbalTV te zien.

 4. Wat is mogelijk met VoetbalTV?
  • Wedstrijden live bekijken;
  • Hele wedstrijden later terugkijken;
  • Highlights zoals doelpunten en kansen kijken (de redactie van VoetbalTV en teamspelers kunnen highlights maken);
  • Uitwedstrijden terugkijken en analyseren;
  • Uitvoeren van analyses in de analysetool;
  • Afspeellijsten maken in de analysetool.
 5. Wat betekent VoetbalTV voor verenigingen, voetballers en fans?

  VoetbalTV stelt amateurverenigingen, amateurvoetballers en hun fans in staat hun eigen ideeën en dromen over hun toekomst te realiseren, hoe groot of klein ze ook zijn.

  Voor de vereniging lonkt ontwikkeling. ‘Kunnen we met de professionele videoanalyse tools ons voetbal verbeteren? Blijven onze leden langer lid als ze iedere wedstrijd van zichzelf terug kunnen kijken? Wat zullen onze junioren het tof vinden om mooie acties en doelpunten met hun vrienden te delen! Wat kunnen we onze scheidsrechters leren door hun eigen wedstrijden terug te laten kijken? Gaan onze fans onze livestreams op elke plek ter wereld kunnen zien? En wat betekent dat voor de band met onze club? Groeit de waarde van onze reclameborden en shirtreclame door een groter publiek? Wordt het voetbal op onze velden veiliger als er camera’s langs de velden hangen?

  VoetbalTV biedt een scala aan mogelijkheden. Niet alleen voor verenigingen. Ook voor de trainers, scheidsrechters, voetballers en fans. Jezelf terugkijken om beter te worden. De mooiste acties waar nog het hele jaar over gepraat wordt, in beeld terugzien en delen met je vrienden. Je eigen voetbalhistorie bijhouden. Je eigen kleindochter live zien voetballen aan de andere kant van het land. VoetbalTV geeft je daarvoor de tools in handen.

 6. Kan iedere vereniging VoetbalTV nemen?

  VoetbalTV is beschikbaar voor alle clubs in het amateurvoetbal vanaf de 3e divisie en lagere klassen bij de senioren en jeugdteams vanaf O13. Dus ja, praktisch alle amateurclubs kunnen meedoen met VoetbalTV (clubs uit de 2de divisie kunnen alleen gebruik maken van de analysetool van VoetbalTV). De afspraken tussen VoetbalTV B.V. en een club worden vastgelegd in een overeenkomst (de clubovereenkomst). De contractperiode is drie jaar. Een club betaalt eenmalig installatiekosten voor de benodigde apparatuur zoals camera’s, server, switches, etc., die door VoetbalTV op het terrein/de accommodatie van de club worden geplaatst. De installatiekosten bedragen gemiddeld tussen de € 3000,- en € 5000,- per veld. De apparatuur blijft eigendom van VoetbalTV. De club is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding. Behalve de installatiekosten betaalt een club per jaar een abonnementsvergoeding aan VoetbalTV B.V. De abonnementsvergoeding bedraagt op dit moment gemiddeld tussen de € 199,- en € 249,- (ex. BTW) per maand (afhankelijk van de abonnementsvorm die een club kiest). Zowel de analysebeelden als de opnames van de wedstrijden komen beschikbaar via het VoetbalTV platform.

 7. Ben je als vereniging verplicht deel te nemen aan VoetbalTV?

  Nee. Verenigingen beslissen zelf of ze meedoen. De wijze waarop een vereniging een dergelijke beslissing neemt, is aan de club. Op het moment dat een vereniging mee wil doen aan VoetbalTV, ondertekenen ze een overeenkomst met VoetbalTV, waarin de voorwaarden, rechten en plichten zijn vastgelegd.

VoetbalTV en privacy
 1. Is VoetbalTV geen schending van de privacy voor voetballers?

  Naar onze mening niet. Wij houden ons graag aan de wet. Er is dan ook bij de inrichting van VoetbalTV buitengewoon veel zorg besteed aan privacy onder meer door ons te laten adviseren door diverse externe adviseurs. Samen met hen is een beoordeling uitgevoerd van het effect van het opnemen en uitzenden van wedstrijden in het amateurvoetbal op de privacy van de personen die in beeld komen zoals voetballers, toeschouwers en clubmedewerkers, en is het privacy- en cookiebeleid opgesteld.

  En als je als speler of als team voetbalt bij een club die meedoet met VoetbalTV, maar je wilt niet worden opgenomen, kan je dat aangeven bij je club of VoetbalTV. Dan zorgt de club ervoor dat je op een veld speelt zonder camera’s, of als dat niet kan, zorgt VoetbalTV ervoor dat er van jouw team geen opnames worden gemaakt.

 2. Wat als teams niet willen worden uitgezonden op VoetbalTV?

  Teams die niet gefilmd willen worden, kunnen dat kenbaar maken bij hun vereniging. De vereniging kan dan de wedstrijden van dit team op een veld plannen waar geen camera’s hangen. Als deze teams uitspelen op een veld waar wel camera’s hangen, kunnen ze aangeven niet in beeld gebracht te willen worden zodat daarmee bij de planning zo veel mogelijk rekening kan worden gehouden. Ook kan een team zich rechtstreeks wenden tot VoetbalTV en aangeven dat ze niet mogen worden gefilmd indien het betreffende team op een veld speelt met camera’s. VoetbalTV heeft hiervoor een technische voorziening getroffen, waardoor van het desbetreffende team dan geen opnames worden gemaakt.

 3. Wat als individuele leden niet willen worden uitgezonden op VoetbalTV?

  Individuele leden die – om wat voor reden dan ook – bezwaar hebben tegen uitgezonden te worden op VoetbalTV, kunnen dat binnen hun vereniging kenbaar maken. Als een vereniging – ondanks eventuele bezwaren van individuele leden – toch mee gaat doen aan VoetbalTV, kan een lid bij de club altijd nog het verzoek indienen om op een veld te mogen spelen waar geen camera’s hangen. Ook kan een lid zich rechtstreeks wenden tot VoetbalTV en aangeven dat hij/zij niet mag worden gefilmd als zijn of haar team op een veld speelt met camera’s. VoetbalTV zal dan van zijn/haar hele team geen opnames maken.

 4. Worden jeugdwedstrijden ook gefilmd?

  Ja. Jeugdwedstrijden vanaf jeugdteams O13 die gespeeld worden op een heel veld waar camera’s hangen, worden uitgezonden door VoetbalTV. Mocht een club dat niet willen, dan kan de club in ‘Sportlink Club’ de wedstrijd op een ander veld plannen, waar geen camera’s hangen. Wij adviseren om daar in goed overleg met de betrokken wettelijke vertegenwoordigers van de spelers aan het begin van het seizoen afspraken over te maken. Ook kan een team/de wettelijke vertegenwoordiger van een speler zich rechtstreeks wenden tot VoetbalTV en aangeven dat wedstrijden van het betreffende team niet mogen worden opgenomen als dat team op een veld speelt met een camera. VoetbalTV zal dan de wedstrijden van dat team niet opnemen.

 5. Wordt spelers om toestemming gevraagd om opnames te mogen maken?

  Nee. De privacy-kant van VoetbalTV is beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Voor wat betreft het maken van VoetbalTV Content en het plaatsen daarvan op het VoetbalTV-platform of daarbuiten, baseert VoetbalTV zich op haar gerechtvaardigde belangen, die in het bijzonder bestaan uit (1) het vergroten van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers (2) het uitvoeren van technische analyses voor/door trainers en/of analisten van de voetbalclubs en derde partijen en (3) de mogelijkheid voor onder andere spelers, vrienden en familieleden om wedstrijden op afstand (terug) te kunnen kijken, bijvoorbeeld als zij daar niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn.

  Meer in algemene zin gaat om het gerechtvaardigd belang van VoetbalTV om onze reguliere bedrijfsactiviteiten als mediaonderneming te faciliteren, om VoetbalTV Content voor journalistieke doeleinden buiten ons platform te verspreiden en om het gerechtvaardigd belang van derden om bijvoorbeeld beeldmateriaal van VoetbalTV te kunnen zien.

 6. Welke rechten heb je als betrokkene (bijvoorbeeld een speler die in beeld komt of een gebruiker van het VoetbalTV platform)?
  • Betrokkenen hebben de volgende rechten (die overigens ook zijn opgenomen in het privacy- een cookiebeleid van VoetbalTV):
  • het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die VoetbalTV verwerkt;
  • het recht om jouw Persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
  • het recht om jouw Persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
  • het recht op beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens (dit recht komt ook toe aan individuele teams);
  • het recht op overdraagbaarheid van jouw Gegevens; en
  • het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking, zoals bij doorgifte van jouw Gegevens aan Talpa Network en de KNVB). Het intrekken van toestemming zal geen beperking vormen voor het gebruik van de VoetbalTV Dienst.
 7. Kan iemand bezwaar maken tegen de publicatie van beelden, als speler of toeschouwer?

  Binnen VoetbalTV bestaat de zogenaamde notice and takedown procedure. Als iemand een klacht heeft en/of melding wil maken met betrekking tot bepaalde content van VoetbalTV, kan hij of zij daarvoor middels een speciaal formulier de klacht en/of melding indienen. Een dergelijke klacht en/of melding kan onder andere betrekking hebben op:

  • het blokkeren van een account van een gebruiker;
  • het verwijderen van videobeelden en/of afbeeldingen die zijn geplaatst door VoetbalTV;
  • het verwijderen van videobeelden en/of afbeeldingen die zijn geplaatst door een gebruiker van VoetbalTV;
  • het verwijderen van een uitlating van een gebruiker;
  • het verwijderen van een uitlating van VoetbalTV;
  • het verwijderen van content (in welke vorm dan ook) van overige partijen;
  • het niet plaatsen van wedstrijdbeelden van je team op het VoetbalTV platform;
  • het verzoek om een reactie/uitleg van VoetbalTV.
 8. Kunnen voetballers die niet gefilmd willen worden straks nog wel voetballen bij de KNVB?

  Uiteraard kunnen voetballers die niet willen worden gefilmd nog voetballen bij de KNVB. Clubs zijn niet verplicht deel te nemen aan VoetbalTV. Individuele leden die – om wat voor reden dan ook – bezwaar hebben tegen het uitgezonden worden op VoetbalTV, kunnen dat bij hun vereniging kenbaar maken. Als een vereniging – ondanks eventuele bezwaren van individuele leden – toch mee gaat doe aan VoetbalTV, kan een lid bij de club altijd het verzoek indienen om op een veld te mogen spelen waar geen camera’s hangen. Ook kan een individueel lid zich rechtstreeks wenden tot VoetbalTV en aangeven dat hij/zij niet mag worden opgenomen als zijn of haar team op een veld speelt met een camera. VoetbalTV zal dan de wedstrijden van dat team niet opnemen. Het is dus altijd mogelijk om te voetballen zonder te worden gefilmd.

 9. Kan iedereen alles zien wat je op je profielpagina van VoetbalTV aanmaakt?

  In je account kan je zelf aangeven wie jouw profiel (en je gegevens) kan zien. Je kan kiezen voor alleen je teamleden, je team en je volgers (bijvoorbeeld vrienden of familie), of iedereen. VoetbalTV is niet doorzoekbaar op dit soort persoonsgegevens. Naast de redactie van VoetbalTV, kunnen alleen spelers die direct bij een wedstrijd betrokken zijn hoogtepunten (highlights) maken voor in de VoetbalTV app, en voor elk hoogtepunt bepaal je zelf wie dat kan zien. Alleen beelden die openbaar worden gezet, zijn voor iedereen zichtbaar. Als een teamgenoot een hoogtepunt openbaar zet, waar jij tegen je zin in voorkomt, dan kan je daar bezwaar tegen maken door de video te rapporteren en de bezwaarprocedure van VoetbalTV te volgen (de notice and takedown procedure).

 10. Worden de beelden van VoetbalTV ook buiten het platform van VoetbalTV geplaatst?

  Nee, behalve als het gaat om beelden die wij voor journalistieke doeleinden buiten ons platform willen verspreiden. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan mooie doelpunten, mooie acties, nieuwswaardige wedstrijden en redactionele items. VoetbalTV wil namelijk graag beelden met nieuwswaarde verspreiden om het algemene publiek te informeren, de voetbalsport en VoetbalTV te promoten, het spelplezier te vergroten en om het verder verspreiden van de door VoetbalTV vervaardigde journalistieke VoetbalTV content mogelijk te maken. Deze journalistieke VoetbalTV content kunnen wij delen met deelnemende clubs, op sociale netwerkdiensten en met zorgvuldig door ons vooraf geselecteerde (media)partijen die met ons een overeenkomst aangaan.

 11. Kunnen beelden van VoetbalTV gedeeld worden op de sociale media zoals YouTube of Instagram?

  Dat hangt ervan af. VoetbalTV kan content voor journalistieke doeleinden buiten haar platform plaatsen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan redactionele VoetbalTV content en mooie of belangrijke spelmomenten. Deze beelden kunnen wij delen met zorgvuldig vooraf door ons geselecteerde (media)partijen, via sociale netwerkdiensten of met deelnemende clubs. De reden dat wij dit doen, is om onze reguliere bedrijfsactiviteiten als mediaonderneming te faciliteren. Ons gerechtvaardigd belang is daarbij in het bijzonder gelegen in het verspreiden van de beelden om het algemene publiek te informeren, de voetbalsport en VoetbalTV te promoten, het spelplezier te vergroten, en om het verder verspreiden van de door VoetbalTV vervaardigde journalistieke VoetbalTV content mogelijk te maken.

  Als het niet gaat om journalistieke VoetbalTV content, zullen wij deze beelden niet buiten ons platform plaatsen.

  Volgens de gebruiksvoorwaarden van VoetbalTV  is het niet toegestaan om als gebruiker zelf content te ‘verkopen’ of op een andere manier content te verspreiden aan derden (al zullen we in de praktijk niet altijd kunnen voorkomen dat mensen dit toch doen, door bijvoorbeeld een scherm te filmen. VoetbalTV zal in de gaten houden hoe vaak en door wie dit gebeurt en indien nodig optreden).

Overige onderwerpen
 1. Is VoetbalTV ethisch verantwoord?

  Er is een ethisch manifest opgesteld met betrekking tot VoetbalTV waarin afspraken vastliggen om op een verantwoorde manier om te gaan met beelden en bijvoorbeeld mensen niet belachelijk te maken. Op grond hiervan is het bijvoorbeeld niet toegestaan programma’s uit te zenden waarin de tien grootste blunders getoond worden.

 2. Worden oefenwedstrijden en wedstrijden in lokale competities ook opgenomen?

  Nee. We ondersteunen met VoetbalTV alleen de officiële KNVB competities. Oefenwedstrijden, trainingen of wedstrijden van lokale teams kunnen wel handmatig worden ingepland door clubs die het VoetbalTV Premium pakket afnemen.

 3. Worden wedstrijden op een half veld ook opgenomen?

  Nee. Alleen wedstrijden die op een heel veld worden gespeeld worden uitgezonden door VoetbalTV. De camera’s van VoetbalTV zijn afgesteld en gekalibreerd op een heel veld. Bij wedstrijden op een half veld functioneren de camera’s niet naar behoren. Bij wedstrijden en trainingen die handmatig zijn ingepland door clubs die het VoetbalTV Premium pakket afnemen, kan het camerasysteem wel worden ‘vastgezet’ op de linker of rechterhelft van het veld.

 4. Kunnen beelden van VoetbalTV gebruikt worden door de aanklager amateurvoetbal in een tuchtzaak?

  Dat kan. Indien in een tuchtzaak de aanklager amateurvoetbal de beschikking heeft gekregen over beeld- en geluidsopnamen, dan kan hij deze gebruiken in die tuchtzaak. Dat wij beelden beschikbaar kunnen stellen in een tuchtzaak, is vastgelegd in het privacy- en cookiebeleid.

 5. Verwacht de KNVB dat met VoetbalTV het voetbal veiliger wordt?

  De KNVB doet al veel om voetbal veiliger te maken. VoetbalTV is niet bedoeld als maatregel om veiliger voetbal af te dwingen.

  Indien VoetbalTV ertoe zou leiden dat het voetbal ‘veiliger’ wordt dan is dat natuurlijk een positief neveneffect.

 6. Wie is eigenaar van de beelden?

  VoetbalTV B.V.

 7. Door wie is VoetbalTV opgericht?

  VoetbalTV is opgericht door haar aandeelhouders de KNVB en Talpa Network B.V.

 8. Is de hardware die door VoetbalTV wordt geplaatst eigendom van de club?

  Nee, de hardware (server, camera’s en microfoon) blijven eigendom van VoetbalTV B.V.

 9. Hoeveel camera’s hangen er langs het veld?

  VoetbalTV installeert per veld twee camera’s + microfoon (in een videopaal) ter hoogte van de middenlijn. De camera’s nemen tijdens de wedstrijden het hele veld in beeld. Door middel van een virtuele editor wordt de bal continu in beeld gehouden, waardoor automatische wedstrijdverslaggeving ontstaat. Broadcastbeelden van de wedstrijd zijn te zien in de VoetbalTV app. Binnen het video-analyse platform wordt gebruik gemaakt van meer uitgezoomde overzichtsbeelden.

  VoetbalTV is end-to-end verantwoordelijk voor de camera’s, het installeren ervan, de algoritmes en software van de virtuele editor, het sociale platform en het video-analyse platform.

 10. Wordt er aan VoetbalTV verdiend?

  Voorlopig wordt er vooral geïnvesteerd in VoetbalTV. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de slimme camera’s en de software die het mogelijk maakt geautomatiseerd het spel te volgen. Maar ook de bouw van de app, de analysesoftware en de benodigde apparatuur zoals camera’s, servers en switches kost veel geld.

  Het idee is om dat geld op termijn terug te verdienen, door bijvoorbeeld commerciële partners en sponsors aan het platform te koppelen. Ook zouden we de ontwikkelde technologie kunnen gebruiken om VoetbalTV in andere landen (en mogelijk ook voor andere sporten) aan te bieden.

  Ook voor de clubs zouden er wellicht mogelijkheden kunnen ontstaan om geld te gaan verdienen met VoetbalTV. Denk aan de eventuele mogelijkheid om beelden op schermen in de kantine te laten zien (goed voor de baromzet) en eventuele mogelijkheden om sponsors van de clubs rond de beelden aandacht te geven.

 11. Maken betaald voetbalorganisaties (BVO’s) ook gebruik van VoetbalTV?

  Nee. BVO’s hebben in het algemeen reeds overeenkomsten gesloten met betrekking tot de (exploitatie van) beeldopnamen van hun wedstrijden.

 12. Werkt VoetbalTV matchfixing in de hand?

  Bij het opzetten van VoetbalTV is het risico op matchfixing geen specifieke afweging geweest. De KNVB besteedt reeds veel aandacht aan dit thema. VoetbalTV maakt dat niet anders. Sterker nog, doordat we zullen gaan beschikken over meer beeldmateriaal, worden de mogelijkheden om hier controle op uit te (kunnen) oefenen vergroot.

Meer informatie opvragen over VoetbalTV
 1. Waar kunnen clubs zich aanmelden voor VoetbalTV?

  Aanmelden kan via meedoen@voetbaltv.nl.

  Ook kan er altijd contact worden gezocht met de KNVB. Verenigingsadviseurs kunnen clubs ook altijd voorzien van informatie.

 2. Waar kan ik meer informatie vinden over VoetbalTV?

  Op www.voetbaltv.nl