VoetbalTV https://www.voetbaltv.nl Zo professioneel is het amateurvoetbal nog nooit geweest! Wed, 26 Aug 2020 08:58:32 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://www.voetbaltv.nl/wp-content/uploads/2018/08/cropped-favicon-32x32.png VoetbalTV https://www.voetbaltv.nl 32 32 Gedwongen pauze VoetbalTV na sanctie AP https://www.voetbaltv.nl/nieuws/gedwongen-pauze-voetbaltv-na-sanctie-ap/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/gedwongen-pauze-voetbaltv-na-sanctie-ap/#respond Tue, 25 Aug 2020 16:36:37 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3434 In de afgelopen twee maanden heeft VoetbalTV via de media veel aandacht en steun voor onze zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gekregen. Ook heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin ze de AP oproept om met VoetbalTV in overleg te gaan over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we onze dienstverlening op korte termijn kunnen voortzetten. De steun van verenigingen, niet alleen via de shirtpetitie maar ook via veel interviews in landelijke en regionale media, is hierin heel belangrijk geweest.
 
Ondanks deze breed gedragen steun heeft de AP aangegeven dat ze geen overleg met VoetbalTV wil over het voortzetten van onze dienstverlening op korte termijn. Bovendien heeft de AP besloten dat ze haar oordeel over de rechtmatigheid van de dienstverlening van VoetbalTV niet wijzigt en om die reden met een sanctie komt. Er rest ons daarom nu helaas niets anders dan voor de rechter ons gelijk te halen. Daarmee komt het gehele proces in een nieuwe fase terecht waarin we het besluit van de AP eindelijk inhoudelijk kunnen aanvechten. Zoals het er nu uitziet vindt de hoorzitting hiervoor in oktober van dit jaar plaats.
 
Het moeten wachten op de hoorzitting heeft hele pijnlijke consequenties. Omdat VoetbalTV volgens de AP formeel in overtreding is, moeten we met pijn in ons hart aankondigen dat we genoodzaakt zijn om de dienstverlening van VoetbalTV met ingang van donderdag 27 augustus voorlopig te pauzeren en ons op de verdere toekomst te beraden. Ook de app en de analysetool moeten we per 27 augustus offline halen.

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/gedwongen-pauze-voetbaltv-na-sanctie-ap/feed/ 0
VoetbalTV start rechtszaak tegen besluiteloze AP https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-start-rechtszaak-tegen-besluiteloze-ap/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-start-rechtszaak-tegen-besluiteloze-ap/#respond Thu, 04 Jun 2020 05:25:07 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3392 VoetbalTV klaagt de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) aan. De eindeloos lange wachttijden van de instantie hebben onze jonge onderneming aan de rand van de afgrond gebracht. VoetbalTV wil afdwingen dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt.

Na een procedure die al sinds december 2018 loopt en waarbij de AP de eigen termijnen allemaal heeft laten verstrijken, is er nog geen zicht op een einde aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert. Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te worden. In afwachting van de eventuele consequenties van de AP, kan VoetbalTV namelijk geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors. De afgelopen maanden was de VoetbalTV al genoodzaakt afscheid te nemen van meer dan 65% van haar medewerkers. Als er nog langer niets gebeurt, dan zal op uiterlijk 1 september 2020 het doek voor ons vallen.

Sinds kort (november 2019) hanteert de AP een nieuwe uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang. Deze nieuwe uitleg komt erop neer dat volgens de AP een gerechtvaardigd belang (dat is de grondslag waarop VoetbalTV beelden opneemt en uitzendt) nooit een commercieel belang kan zijn. VoetbalTV (en met ons meerdere privacy deskundigen!) zijn het niet eens met deze nieuwe uitleg van de AP.

De AP heeft een rapport van bevindingen aan de startup verstrekt met daarin een negatief oordeel over de verwerking van persoonsgegevens. Dit oordeel aanvechten is pas mogelijk als ook de consequenties hiervan door de AP worden bekendgemaakt, maar die stap wordt al maandenlang niet gezet.

Maarten Hoffer, directeur van VoetbalTV: “We hebben meermaals de urgentie aangegeven bij de AP. Al voor de coronacrisis lieten ze alle deadlines verstrijken. Wij willen zo snel mogelijk met de AP in gesprek over wat er wél kan, iets wat we al 1,5 jaar proberen. Ze behoren namelijk ook een voorlichtende rol te hebben. Wij hebben begrip voor hun problemen getoond, maar door helemaal niets te doen laten ze een jonge onderneming twee jaar na de start langzaam kapotgaan. Zo’n houding is gezien de druk op de economie ook niet te verantwoorden.”

Lees hier het volledige persbericht vanuit VoetbalTV inclusief de verbazing vanuit aangesloten club WV-HEDW en onafhankelijk privacy-expert Friederike van der Jagt.

Publicaties in de media
> Financieele Dagblad
> NU.nl
> Trouw
> Noord-Hollands Dagblad
> Column Jan Dirk van der Zee
> BNR Nieuwsradio
> Adformatie
> Sportnext
> Emerce
> Nederlands MediaNieuws

In onderstaande artikelen vind je meer achtergronden met betrekking tot de ‘gerechtvaardigd belang’- discussie in relatie tot de Autoriteit Persoonsgegevens:
> Artikel 1
> Artikel 2

Hier vind je het volledige privacy & cookiebeleid van VoetbalTV.


VRAAG & ANTWOORD

Wat houdt de discussie met de AP precies in?
VoetbalTV verwerkt persoonsgegevens: wij nemen beelden van wedstrijden op en zenden deze beelden uit. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. In de privacywet (de AVG) staan verschillende grondslagen vermeld. Eén van die grondslagen is ‘gerechtvaardigd belang’. Gerechtvaardigd belang is de grondslag die VoetbalTV hanteert voor het opnemen en uitzenden van de videobeelden. Sinds kort (november 2019) hanteert de AP echter een nieuwe uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang die erop neerkomt dat volgens de AP een gerechtvaardigd belang nooit een commercieel belang kan zijn. VoetbalTV, en met ons meerdere privacy deskundigen, is het met deze (nieuwe) opvatting van de AP niet eens. De Europese uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang is namelijk dat een belang gerechtvaardigd is, als dit belang legitiem is. Dat wil zeggen: niet in strijd met de wet (en als je daarbij ook de belangen van de betrokkenen waarborgt). VoetbalTV heeft meerdere legitieme belangen, zoals haar eigen belang om als mediaonderneming voetbalbeelden te kunnen verspreiden, en de belangen van voetbalclubs, hun trainers, spelers en fans om wedstrijden op afstand en/of op een later tijdstip te kunnen bekijken en analyseren. En daarbij besteedt VoetbalTV veel aandacht aan de belangen en de privacy van degenen die in beeld komen zoals spelers, trainers en toeschouwers. VoetbalTV heeft namelijk al in een vroeg stadium met externe privacy specialisten een uitvoerige beoordeling uitgevoerd van het effect van het opnemen en uitzenden van wedstrijden in het amateurvoetbal op de privacy van de personen die in beeld komen. Daarnaast is er ook een privacy- en cookiebeleid opgesteld waarin allerlei waarborgen voor degenen die in beeld komen zijn opgenomen.

Is VoetbalTV een gerechtelijke procedure gestart tegen de AP?
Ja. VoetbalTV is een bestuursrechtelijke procedure gestart tegen de AP. In die procedure vraagt VoetbalTV aan de rechter om de AP te dwingen een besluit te nemen, zodat VoetbalTV dat besluit vervolgens weer aan de rechter kan voorleggen om ons gelijk te halen.

Welke stappen onderneemt VoetbalTV?
Gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat de toezichthouder toezicht houdt, maar dat de rechter uiteindelijk bepaalt of iets wel of niet in strijd is met de wet. Dat kan een rechter in het geval van de AP echter pas doen nadat de AP een officieel besluit genomen heeft en kenbaar gemaakt aan de betrokken partij. Ondanks meerdere dringende verzoeken van onze kant, wachten we nu al maanden op dit besluit. Omdat wel als VoetbalTV echt niet langer meer kunnen wachten, hebben wij inmiddels de rechter ingeschakeld met het verzoek de AP te dwingen een besluit te nemen. Dit besluit kunnen wij dan in een vervolgprocedure aan de rechter voorleggen om ons gelijk halen.

Hoe lang gaat het traject met de AP en de rechter nog duren?
Dat is op voorhand moeilijk te zeggen. In december 2018 heeft de AP VoetbalTV laten weten een onderzoek te zijn gestart naar VoetbalTV. Tot op de dag van vandaag, zelfs nadat de AP de eigen termijnen om een besluit te nemen allemaal heeft laten verstrijken, is er geen zicht op een einde aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert. Wij hopen op korte termijn in gesprek te kunnen komen met de AP om een oplossing te vinden. Maar als dat niet gebeurt, is de toekomst van VoetbalTV onzeker. Ondertussen onderzoeken we alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten.

Wat betekent de huidige situatie voor VoetbalTV?
In afwachting van de volgende stap van de AP, wordt VoetbalTV niet alleen belemmerd in het afsluiten van nieuwe contracten met clubs, maar ook met sponsors. Immers, voordat je een nieuwe samenwerking aangaat vertel je over de situatie met de AP en de daarbij behorende onzekerheid. Hierdoor hebben we enkele grote sponsoren in de wacht moeten zetten totdat de zaak met de AP opgelost is. In de tussentijd is het vrijwel onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te worden, waardoor de toekomst van VoetbalTV in gevaar komt. We onderzoeken daarom ook alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten.

Wat betekent deze situatie voor de clubs die aangesloten zijn bij VoetbalTV?
Op dit moment valt dit nog moeilijk te zeggen. Wij doen er alles aan om in gesprek te komen met AP en de toekomst van VoetbalTV zeker te stellen. We proberen dit af te dwingen door de publiciteit te zoeken, door het inschakelen van de rechter en we hebben een brief naar de verantwoordelijke ministers gestuurd. We hebben vertrouwen in een positieve uitkomst, maar er moet wel op korte termijn een voor ons positieve wending komen, anders zou het zo kunnen zijn dat wij wellicht en helaas op termijn onze dienstverlening aan de clubs moeten staken. Daarom onderzoeken we daarnaast ook alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten. Vanzelfsprekend informeert VoetbalTV de aangesloten clubs zodra we meer duidelijkheid hebben.

Bestaat VoetbalTV nog wel over een half jaar?
Als het aan ons ligt wel! Wij zijn echter afhankelijk van de medewerking van de AP. Als de AP niet op korte termijn haar mening herziet, zullen wij misschien noodgedwongen onze activiteiten moeten staken of een andere manier hebben gevonden waarin we onze dienstverlening naar clubs voort kunnen zetten.

Hoe kun je VoetbalTV als amateurvoetbalclub en KNVB-lid helpen?
We hopen dat clubs onze verontwaardiging over deze situatie delen. En we zouden iedere vorm van steun waarderen. We geloven erin dat als het amateurvoetbal zich gezamenlijk sterk maakt dit een enorme impact kan hebben. Niet alleen richting de AP, maar ook richting de politiek en de media.

Wat zeggen privacy deskundigen over de uitleg die de AP geeft over gerechtvaardigd belang?
Er zijn de afgelopen maanden meerdere privacy deskundigen geweest die kritisch zijn geweest over de nieuwe opvatting van de AP. Er zijn bijvoorbeeld publicaties geweest in het Financieele Dagblad over de nieuwe opvatting van de AP. De gemene deler is dat de opvatting van de AP in strijd is met de huidige opvatting van de hoogste Europese rechter op dit gebied en de opvatting van andere Europese toezichthouders over gerechtvaardigd belang. De hoogste Europese rechter en andere Europese toezichthouders geven namelijk aan dat een commercieel belang wel degelijk als een gerechtvaardigd belang kan worden aangemerkt.

Waarom heeft VoetbalTV gekozen voor de grondslag gerechtvaardigd belang?
VoetbalTV is voor de keuze voor het gerechtvaardigd belang niet over één nacht ijs gegaan. Na een zorgvuldige afweging samen met externe privacy specialisten, is VoetbalTV tot de conclusie gekomen dat voor het verwerken van de videobeelden gerechtvaardigd belang de juiste grondslag is. Het gerechtvaardigd belang van VoetbalTV ziet op haar algemene belang om haar reguliere bedrijfsactiviteiten als mediaonderneming te faciliteren en op het gerechtvaardigd belang van derden om bijvoorbeeld beeldmateriaal van VoetbalTV te kunnen zien. Het gerechtvaardigd belang van VoetbalTV om content te maken is ook gelegen in (i) de vergroting van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers, inclusief van spelers die in beeld worden gebracht (ii) het kunnen uitvoeren van technische analyses voor/door trainers en/of analisten van de voetbalclubs en derde partijen en (iii) het bieden van de mogelijkheid aan onder andere spelers, vrienden en familieleden om wedstrijden op afstand (terug) te kunnen kijken, bijvoorbeeld als zij daar niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn.

Hoe neemt VoetbalTV de privacy van de mensen die in beeld komen in acht?
VoetbalTV hecht er veel waarde aan om de AVG in acht te nemen. Daarom heeft VoetbalTV in een eerder stadium samen met externe privacy specialisten een uitvoerige beoordeling uitgevoerd van het effect van het opnemen en uitzenden van wedstrijden in het amateurvoetbal op de privacy van de personen die in beeld komen zoals voetballers, toeschouwers en clubmedewerkers, en is het privacy- en cookiebeleid opgesteld. Daarnaast kunnen spelers of teams die voetballen bij een club die meedoet met VoetbalTV, maar die niet willen worden opgenomen, dit aangeven bij de club of VoetbalTV. Dan zorgt de club ervoor dat je op een veld speelt zonder camera’s, of als dat niet kan, zorgt VoetbalTV ervoor dat er van dat betreffende team geen opnames worden gemaakt.

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-start-rechtszaak-tegen-besluiteloze-ap/feed/ 0
Geen voetbalwedstrijden t/m 6 april https://www.voetbaltv.nl/nieuws/geen-voetbalwedstrijden-t-m-6-april/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/geen-voetbalwedstrijden-t-m-6-april/#respond Sun, 15 Mar 2020 15:07:29 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3380 Zoals je waarschijnlijk al hebt gehoord worden alle voetbalwedstrijden in Nederland tot en met 6 april afgelast vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Dit betekent dat wij tot en met 6 april de amateurwedstrijden ook niet kunnen opnemen en livestreamen. Maar wees gerust, zodra het inhaalschema bekend is, zullen we de amateurwedstrijden op velden met VoetbalTV uiteraard weer uitzenden binnen de VoetbalTV App.

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/geen-voetbalwedstrijden-t-m-6-april/feed/ 0
“Zaalvoetbal is interessanter om naar te kijken dan veldvoetbal” Leon Verbakel – Eredivisie Zaalvoetbal https://www.voetbaltv.nl/nieuws/zaalvoetbal-is-interessanter-om-naar-te-kijken-dan-veldvoetbal-leon-verbakel-eredivisie-zaalvoetbal/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/zaalvoetbal-is-interessanter-om-naar-te-kijken-dan-veldvoetbal-leon-verbakel-eredivisie-zaalvoetbal/#respond Fri, 20 Dec 2019 10:18:18 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3294 Leon Verbakel (28) heeft twee passies: marketing en zaalvoetbal. Deze twee passies komen samen in zijn functie als marketing coördinator bij Eredivisie Zaalvoetbal. Want Leon heeft een duidelijk doel: “Het allerbelangrijkste is dat elke minuut van het zaalvoetbal in de Eredivisie wordt vastgelegd.” Wij vroegen Leon hoe VoetbalTV bijdraagt aan het bereiken van zijn doel.

Zaalvoetbal is nu nog het ondergesneeuwde broertje van het veldvoetbal. Ook Leon ontdekte zaalvoetbal relatief laat. “In de overgang van de junioren naar de senioren raakte ik geblesseerd. Doordat ik er een jaar uit lag, miste ik de boot wat betreft het veldvoetbal. In die tijd deed ik een keer mee aan een zaalvoetbaltoernooitje met wat vrienden. Kort daarna kwam ik erachter dat je zaalvoetbal ook als serieuze sport kan doen.”

En hij was meteen verkocht. “Als de bal in het veldvoetbal bij de aanval is, dan kan de verdediging bij wijze van een potje rummikub spelen. Die bal komt straks wel een keer terug. Bij zaalvoetbal ben je constant in beweging. Het is eigenlijk veel interessanter om naar te kijken dan een veldvoetbalwedstrijd die met 0-0 eindigt. Wat je situatie ook is, je hebt geen tijd om ergens anders aan te denken. Zodra het startfluitsignaal is afgegaan denk je alleen aan de wedstrijd.”

Hot topic
In Ede, waar Leon vandaan komt, was het tot voor kort niet mogelijk om aan zaalvoetbal te doen. Met een hands on mentaliteit bracht onder andere Leon daar verandering in. “We deden een oproep in de krant om te kijken of er nog meer mensen geïnteresseerd waren in de sport. Daar reageerden best wat mensen op en toen hebben we samen ZVV Ede opgericht. Inmiddels heeft de club de grens van 500 leden gepasseerd. Zaalvoetbal is een hot topic in Ede.”

Het lijkt heel makkelijk om een zaalvoetbalvereniging op te zetten, maar niets is minder waar. “In het verleden waren er al zaalvoetbalclubs in Ede, maar die hielden vaak op met bestaan. We hebben eerst gekeken waar dat fout is gegaan. Wat je in Ede zag, is dat de taken op te weinig schouders rustten. Vaak zijn er 1 of 2 man verantwoordelijk. Als die wegvallen gaat dat vaak ten koste van een vereniging. Wij hebben een brede organisatie. En ons bestuur bestaat uit mensen met een grote passie voor het spelletje.”

Dit probleem zie je eigenlijk door heel Nederland. Na Ede is nu de rest van het land aan de beurt. Ongeveer anderhalf jaar geleden is Leon begonnen als marketing coördinator van Eredivisie zaalvoetbal. “Waar ik me vooral mee bezighoud is het zichtbaar maken van de sport. We hebben het gezien bij het vrouwenvoetbal. Toen daar veel media-aandacht voor kwam zijn er ik weet niet hoeveel meisjes en vrouwen gaan voetballen naar aanleiding van het succes van de OranjeLeeuwinnen. Daarnaast ondersteun ik clubs bij hun eigen marketing.”

VoetbalTV
Kan VoetbalTV een rol spelen bij het zichtbaar maken van de sport? “Dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. Ik roep al sinds ik deze functie bekleed richting het bestuur dat het allerbelangrijkste is dat elke minuut van het zaalvoetbal in de Eredivisie wordt opgenomen. Ongeveer 10 jaar geleden werden er nog samenvattingen op tv uitgezonden, door beperkte financiële middelen is dat nu niet meer mogelijk. Dat hoeft van mij ook niet aangezien het online bekijken van sport tegenwoordig populairder is. VoetbalTV biedt hier dus zeker uitkomst in.”

Zo hebben de zaalvoetbalclubs FC Eindhoven en ASV LEBO zich al aangesloten bij VoetbalTV. Bij ASV LEBO merk je al iets van dat stukje zichtbaarheid. “Ze hebben pas sinds kort een videopaal, dus het is nog te vroeg om te roepen dat het een verband heeft met VoetbalTV, maar hiervoor deden ze ook al veel met het opnemen en delen van wedstrijden. Deze zichtbaarheid heeft ertoe geleid dat heel veel jongeren zich hebben aangemeld, waardoor er veel jeugdteams zijn bijgekomen.”

Wisselwerking
Leon denkt dat VoetbalTV een uitkomst kan zijn voor zowel zaalvoetbal Eredivisieclubs als amateurclubs. “Het is een wisselwerking tussen topsport en breedtesport. Door de topsport zichtbaar te maken aan zoveel mogelijk mensen, kan dat inspireren om zelf te gaan zaalvoetballen of om te komen kijken bij wedstrijden. Het is voor clubs zeker interessant om leuke beelden te laten zien, ook richting sponsoren toe.”

Natuurlijk heeft Leon ook nog tips voor VoetbalTV. “Een automatische functie waarmee je direct na de wedstrijd een samenvatting kunt zien, zou ideaal zijn. Je kan nu al fragmenten live taggen. Als je al die getagte fragmenten achter elkaar kan zetten en er met een druk op de knop een samenvatting uitrolt, dan zullen heel veel clubs daar blij mee zijn.”

In de ogen van Leon draagt VoetbalTV dus zeker bij aan de zichtbaarheid van de sport. Wat hij nog meer wil bereiken? “De sport professionaliseren. In 2022 wordt het EK-Zaalvoetbal in Nederland georganiseerd. Dat is een hele mooie kans om te laten zien dat zaalvoetbal een serieuze sport is.” Met alles wat hij al heeft bereikt binnen het zaalvoetbal, en met alle huidige ambities, is hij blij dat hij de overstap heeft gemaakt van het veld naar de zaal. “Mijn blessure toentertijd kwam dus eigenlijk als een godsgeschenk.”

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/zaalvoetbal-is-interessanter-om-naar-te-kijken-dan-veldvoetbal-leon-verbakel-eredivisie-zaalvoetbal/feed/ 0
“Deze jongens drinken, eten en ademen voetbal.” Robin Stolwijk, trainer Alphense Boys https://www.voetbaltv.nl/nieuws/deze-jongens-drinken-eten-en-ademen-voetbal-robin-stolwijk-trainer-alphense-boys/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/deze-jongens-drinken-eten-en-ademen-voetbal-robin-stolwijk-trainer-alphense-boys/#respond Wed, 04 Dec 2019 14:28:39 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3261 Als één van de eerste clubs maakt Alphense Boys gebruik van VoetbalTV. De amateurclub is een satellietclub van Feyenoord en heeft een aantal opleidingsteams die inmiddels in de eerste divisie spelen. Eén van die teams is JO13, waarvan Robin Stolwijk (29) de trotse trainer is. “In de eerste divisie komen we best wat bekende namen tegen, denk aan PEC Zwolle of Go Ahead Eagles.” We vroegen Robin hoe VoetbalTV bijdraagt aan de successen van zijn team?

Als de schoolbel gaat op de basisschool waar Robin werkt als gymdocent, dan is zijn werkdag nog niet voorbij. Vier keer per week gaat hij door naar de Alphense Boys om zijn spelertjes klaar te stomen voor de wedstrijden van dat weekend. Dat klinkt vermoeiend, maar Robin heeft daar geen last van. “De trainer van JO15 en ik zitten allebei in het onderwijs dus voor ons is het mogelijk om vroeg te trainen. Ik kan om 19 uur thuis zijn, dat vindt mijn vriendin ook wel prettig.”

Het enthousiasme van zijn spelers zorgt er ook voor dat Robin graag training geeft. “De jongens vinden het niet erg om minder vrijetijd te hebben dan leeftijdsgenootjes. Ze hebben allemaal de droom om bij een betaald voetbalorganisatie (bvo) te gaan spelen. Ze zijn bereid om daar hard voor te werken. Deze jongens drinken, eten en ademen voetbal.” Ook merkt Robin dat het nodig is om veel te trainen. “Andere teams in de competitie en bvo teams trainen ook vier keer in de week. We willen niet het contact met zulke teams verliezen.”

Balans
Als docent in het onderwijs weet Robin natuurlijk als geen ander hoe belangrijk school is naast trainen. “De meeste jongens zitten in de brugklas, dat is een belangrijke fase in hun leven waar ze veel veranderingen meemaken. Het is fijn dat ze op tijd thuis kunnen zijn om bijvoorbeeld huiswerk te maken.” Daarnaast vindt hij dat het belangrijk is om leuke dingen te doen om onder andere de teambinding te bevorderen. “Met zijn allen vieren we sinterklaas en met Pasen gaan we naar een internationaal toernooi in Manchester.”

De combinatie van fanatisme en leuke dingen doen werpt zijn vruchten af. “Met ons selectieteam spelen we inmiddels op een bijzonder hoog niveau. Dit seizoen spelen we in de eerste divisie. Daar zijn we al best wat bekende namen tegengekomen zoals PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.” Het team won zelfs met 4-3 van PEC Zwolle, waardoor ze door zijn in de beker. “De loting van de beker heeft uitgewezen dat we tegen PSV JO13 komen te spelen, dat is een hele mooie nieuwe uitdaging.”

VoetbalTV
Hoe draagt VoetbalTV bij aan dit succes? “De club miste een stukje videoanalyse. Er waren goedwillende ouders die wel video’s wilden maken, zodat trainers de wedstrijd weer terug konden kijken. Vervolgens was het aan de trainer om heel die wedstrijd weer terug te kijken, daar een analyse overheen te gooien en vervolgens fragmenten te knippen en te plakken. Dat kostte ongelofelijk veel tijd. VoetbalTV bood ons een pilot aan voor teams onder de 23. Dat kwam ons dus mooi uit. Inmiddels maken veel meer teams binnen onze club gebruik van VoetbalTV.”

Volgens Robin draagt VoetbalTV bij aan de zelfreflectie van de jeugdspelers. “Een speler maakt een bepaalde situatie mee in de wedstrijd en als je daar drie dagen later over begint kan hij dat alweer vergeten zijn. Als je van die situatie beeldmateriaal hebt, dan is het veel makkelijker voor een speler om dat moment weer opnieuw te beleven en te analyseren. Zeker in de huidige tijd waarin jongeren heel visueel en video gericht zijn ingesteld.”

Alphense Boys maakt gebruik van VoetbalTV Premium, waar de wedstrijdbeelden voor analyse-doeleinden te downloaden zijn. “Handig hieraan is dat ik niet zelf eerst moet inloggen en dat de speler naast me moet zitten om de clip te bekijken. Ik download de wedstrijd en stuur het naar de speler toe met een aantal open vragen. Vervolgens kan hij dat thuis rustig bekijken en nadenken over een bepaalde spelsituatie. Als hij dan in een soort gelijke spelsituatie komt kan hij daar beter op anticiperen. Dat is zowel prettig voor ons als voor de spelers.”

Groeiproces
Natuurlijk zijn er ook dingen waar VoetbalTV zich nog in kan doorontwikkelen. Zo raadt Robin de supporters met een kaal hoofd aan, om een hoed op te dragen als ze langs de lijn staan. “Het baltracking systeem kan soms nog niet helemaal onderscheid maken tussen de bal en een kale kop. Hierdoor komt het wel eens voorkomen dat bepaalde situaties niet vastgelegd worden, omdat de camera is ‘afgeleid’. Dat is wel jammer. Net als dat wij als team een proces doormaken, doet VoetbalTV dat als bedrijf natuurlijk ook.”

VoetbalTV maakt het dus zeker makkelijker voor Robin om de doelen van zijn team te bereiken. Wat hij met zijn team dit seizoen nog graag wil bereiken? “Dat we met dit team op dit fantastische niveau mogen blijven spelen.” Daarbij zijn fanatieke trainers als Robin natuurlijk hard nodig. Hij heeft dan ook een tip voor iedereen die trainer wil worden van een selectieteam. “Wees enthousiast, laat zien dat je je wil ontwikkelen en dan zijn er bij Alphense Boys zeker mogelijkheden om trainer te worden.”

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/deze-jongens-drinken-eten-en-ademen-voetbal-robin-stolwijk-trainer-alphense-boys/feed/ 0
Maandelijkse Update VoetbalTV https://www.voetbaltv.nl/nieuws/maandelijks-update-voetbaltv/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/maandelijks-update-voetbaltv/#respond Mon, 11 Nov 2019 11:47:36 +0000 http://localhost/big-border/?p=7 Lees hieronder onze maandelijkse updates vanuit VoetbalTV terug.
Schrijf je hier in om voortaan de maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen.

Update november 2019
Update september 2019


Update juni 2019
Update mei 2019
Update april 2019
Update maart 2019
Update februari 2019
Update januari 2019

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/maandelijks-update-voetbaltv/feed/ 0
Doe mee met het ÉÉN-TWEETJE! https://www.voetbaltv.nl/nieuws/doe-mee-met-het-een-tweetje-2/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/doe-mee-met-het-een-tweetje-2/#respond Thu, 07 Nov 2019 20:42:51 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3240 Maakt jouw club dankbaar gebruik van VoetbalTV?
En zou je willen dat meer clubs in jouw regio ook VoetbalTV aanschaffen?
Doe dan mee aan het ÉÉN-TWEETJE! Draag een nieuwe club bij ons aan die interesse heeft in VoetbalTV en krijg na installatie allebei 6 maanden VoetbalTV Premium voor de prijs van VoetbalTV Basis. Mail naar meedoen@voetbaltv.nl

Actievoorwaarden:
• Elke klant van VoetbalTV die een nieuwe club aandraagt, die uiteindelijk VoetbalTV aanschaft, krijgt een 6 maanden upgrade naar VoetbalTV Premium. Ook de nieuwe VoetbalTV club krijgt 6 maanden VoetbalTV Premium voor de prijs van VoetbalTV Basis;
• Actieperiode: 1 november 2019 t/m 30 juni 2020;
• De nieuw aangedragen club moet voor 30 juni 2020 zijn geïnstalleerd;
• Vanaf het moment dat VoetbalTV is geïnstalleerd bij de aangedragen club, krijgen de nieuwe club en de VoetbalTV club elk 6 maanden upgrade naar VoetbalTV Premium.
• Draag je een nieuwe club aan, maar heb je momenteel al VoetbalTV Premium, dan bouw je een tegoed op voor 6 maanden VoetbalTV Premium in de toekomst.

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/doe-mee-met-het-een-tweetje-2/feed/ 0
Clubs uit het Groene Hart zeer te spreken over VoetbalTV! https://www.voetbaltv.nl/nieuws/clubs-uit-het-groene-hart-zeer-te-spreken-over-voetbaltv/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/clubs-uit-het-groene-hart-zeer-te-spreken-over-voetbaltv/#respond Tue, 15 Oct 2019 12:10:41 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3220 Waar vroeger het voorrecht om videobeelden te gebruiken om het eigen kunnen te analyseren alleen beschikbaar was voor de elite, is dit sinds 2 jaar verleden tijd met de komst van VoetbalTV. De voetbalclubs ARC, Sportlust 46, Alphense Boys en Jodan Boys geven aan erg tevreden te zijn over VoetbalTV.

Rene Baelde van Sportlust 46 geeft aan dat de betrokkenheid met het eerste team is gestegen na de aanschaf van VoetbalTV. Veel supporters kijken de wedstrijden live via de app. Daarnaast gebruiken veel trainers de app om de wedstrijden te analyseren zodat de spelers zich beter kunnen ontwikkelen.

ARC heeft dit jaar ook op het tweede veld een camera van VoetbalTV laten installeren. Daar werd de behoefte om de hoogst spelende teams te kunnen analyseren aan de hand van de camerabeelden steeds groter. Verder gaan de live beelden niet ten koste van het bezoekersaantal. Het is eerder een manier om interesse te wekken bij de doelgroep die niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn. Er zijn zelfs drie ARC-fans uit Canada die de wedstrijden van het 1e elftal live volgen via de app!

Rene Balde:”We zien VoetbalTV vooral als belangrijke faciliteit voor onze vereniging, net als hesjes en ballen. In onze beleving is dit de nieuwe manier hoe amateurvoetbal verbeterd en beleefd kan worden.”

Lees hier het volledige interview.

VoetbalTV op jouw club?
VoetbalTV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal. Met VoetbalTV kun je wedstrijden live bekijken of later in zijn geheel terugkijken in de VoetbalTV App. Download de app en bekijk de mooiste momenten van jouw amateurclub!

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/clubs-uit-het-groene-hart-zeer-te-spreken-over-voetbaltv/feed/ 0
Scheidsrechters maken ook gebruik van VoetbalTV! https://www.voetbaltv.nl/nieuws/scheidsrechters-maken-ook-gebruik-van-voetbaltv/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/scheidsrechters-maken-ook-gebruik-van-voetbaltv/#respond Sun, 13 Oct 2019 17:00:32 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3203 Bij RKVV DIA uit Teteringen waren afgelopen weekend niet alleen de spelers en trainers die gebruik maakten van de beelden van VoetbalTV. Ook de scheidsrechter van het duel tussen RKVV DIA en RWB maakte gebruik van de app.

Afgelopen zondag maakte de scheidsrechter van het duel tussen RKVV DIA en RWB gebruik van beelden van VoetbalTV om zijn wedstrijd terug te kijken. De scheids in kwestie was namelijk niet zeker over zijn beslissing om een rode kaart toe te kennen aan een speler van RKVV DIA. VoetbalTV is er voor iedereen, spelers, trainers, fans en ook scheidsrechters. Zo kan elke voetballiefhebber zijn of haar hoogtepunten van het afgelopen weekend terugkijken!

Lees hier het volledige interview.

VoetbalTV op jouw club?
VoetbalTV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal. Met VoetbalTV kun je wedstrijden live bekijken of later in zijn geheel terugkijken in de VoetbalTV App. Download de app en bekijk de mooiste momenten van jouw amateurclub!

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/scheidsrechters-maken-ook-gebruik-van-voetbaltv/feed/ 0
VoetbalTV begonnen aan haar 2e seizoen! https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-begonnen-aan-haar-2e-seizoen/ https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-begonnen-aan-haar-2e-seizoen/#respond Tue, 08 Oct 2019 14:52:46 +0000 https://www.voetbaltv.nl/?p=3194 Als VoetbalTV zijn we ons tweede seizoen ingegaan. Inmiddels hebben we VoetbalTV op 170 amateurvelden mogen installeren. Een speciaal welkom voor de volgende clubs, waar we afgelopen zomer VoetbalTV hebben geïnstalleerd: RWB Waalwijk, AVW 66, The White Boys, De Zouaven, SEH Heerde, GVVV, Unicum, Kozakken Boys, Jodan Boys, IJsselmonde, RKDES, RFC, DOVO, SV Diemen, ASV De Dijk, IFC, Soccer Boys (2 velden), Olympia Haarlem, RCS, VV Katwijk, SV Top, Sporting ’70, RKSV Sarto (2 velden), VVIJ, RKVV Dem, FC ‘s Gravenzande, UVS Leiden, ASC Waterwijk (2 velden), Wilhelmus, WSC Waalwijk, DVS ’33, FC Almere, Schipluiden, DOS ’37, KVV Quick ’20 en Sportclub Daarle.

We zijn trots dat inmiddels 75% van de top-20 amateurclubs voor VoetbalTV hebben gekozen. Verder zijn we erg blij dat naast veldvoetbal, VoetbalTV nu ook te gebruiken is voor zaalvoetbal! We hebben inmiddels ASV LEBO en FC Eindhoven Futsal al mogen verwelkomen. Wie volgt!?

Na een succesvol eerste jaar met veel mooie samenwerkingen, goals, assists en samenvattingen gaan we dit jaar nog meer doen! VoetbalTV is dit seizoen niet alleen op het veld actief, maar zal ook naast het veld hoge ogen gooien met de videoseries Referee Academy, VoetbalTV Helpt Een Handje en nog veel meer. Daarnaast maakt VoetbalTV sinds dit jaar ook zijn opwachting in de zaal. Genoeg redenen dus om ons te blijven volgen!

VoetbalTV op jouw club?
VoetbalTV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal. Met VoetbalTV kun je wedstrijden live bekijken of later in zijn geheel terugkijken in de VoetbalTV App. Download de app en bekijk de mooiste momenten van jouw amateurclub!

]]>
https://www.voetbaltv.nl/nieuws/voetbaltv-begonnen-aan-haar-2e-seizoen/feed/ 0