VoetbalTV start rechtszaak tegen besluiteloze AP

VoetbalTV klaagt de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) aan. De eindeloos lange wachttijden van de instantie hebben onze jonge onderneming aan de rand van de afgrond gebracht. VoetbalTV wil afdwingen dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt.

Na een procedure die al sinds december 2018 loopt en waarbij de AP de eigen termijnen allemaal heeft laten verstrijken, is er nog geen zicht op een einde aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert. Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te worden. In afwachting van de eventuele consequenties van de AP, kan VoetbalTV namelijk geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors. De afgelopen maanden was de VoetbalTV al genoodzaakt afscheid te nemen van meer dan 65% van haar medewerkers. Als er nog langer niets gebeurt, dan zal op uiterlijk 1 september 2020 het doek voor ons vallen.

Sinds kort (november 2019) hanteert de AP een nieuwe uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang. Deze nieuwe uitleg komt erop neer dat volgens de AP een gerechtvaardigd belang (dat is de grondslag waarop VoetbalTV beelden opneemt en uitzendt) nooit een commercieel belang kan zijn. VoetbalTV (en met ons meerdere privacy deskundigen!) zijn het niet eens met deze nieuwe uitleg van de AP.

De AP heeft een rapport van bevindingen aan de startup verstrekt met daarin een negatief oordeel over de verwerking van persoonsgegevens. Dit oordeel aanvechten is pas mogelijk als ook de consequenties hiervan door de AP worden bekendgemaakt, maar die stap wordt al maandenlang niet gezet.

Maarten Hoffer, directeur van VoetbalTV: “We hebben meermaals de urgentie aangegeven bij de AP. Al voor de coronacrisis lieten ze alle deadlines verstrijken. Wij willen zo snel mogelijk met de AP in gesprek over wat er wél kan, iets wat we al 1,5 jaar proberen. Ze behoren namelijk ook een voorlichtende rol te hebben. Wij hebben begrip voor hun problemen getoond, maar door helemaal niets te doen laten ze een jonge onderneming twee jaar na de start langzaam kapotgaan. Zo’n houding is gezien de druk op de economie ook niet te verantwoorden.”

Lees hier het volledige persbericht vanuit VoetbalTV inclusief de verbazing vanuit aangesloten club WV-HEDW en onafhankelijk privacy-expert Friederike van der Jagt.

Publicaties in de media
> Financieele Dagblad
> NU.nl
> Trouw
> Noord-Hollands Dagblad
> Column Jan Dirk van der Zee
> BNR Nieuwsradio
> Adformatie
> Sportnext
> Emerce
> Nederlands MediaNieuws

In onderstaande artikelen vind je meer achtergronden met betrekking tot de ‘gerechtvaardigd belang’- discussie in relatie tot de Autoriteit Persoonsgegevens:
> Artikel 1
> Artikel 2

Hier vind je het volledige privacy & cookiebeleid van VoetbalTV.


VRAAG & ANTWOORD

Wat houdt de discussie met de AP precies in?
VoetbalTV verwerkt persoonsgegevens: wij nemen beelden van wedstrijden op en zenden deze beelden uit. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. In de privacywet (de AVG) staan verschillende grondslagen vermeld. Eén van die grondslagen is ‘gerechtvaardigd belang’. Gerechtvaardigd belang is de grondslag die VoetbalTV hanteert voor het opnemen en uitzenden van de videobeelden. Sinds kort (november 2019) hanteert de AP echter een nieuwe uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang die erop neerkomt dat volgens de AP een gerechtvaardigd belang nooit een commercieel belang kan zijn. VoetbalTV, en met ons meerdere privacy deskundigen, is het met deze (nieuwe) opvatting van de AP niet eens. De Europese uitleg van het begrip gerechtvaardigd belang is namelijk dat een belang gerechtvaardigd is, als dit belang legitiem is. Dat wil zeggen: niet in strijd met de wet (en als je daarbij ook de belangen van de betrokkenen waarborgt). VoetbalTV heeft meerdere legitieme belangen, zoals haar eigen belang om als mediaonderneming voetbalbeelden te kunnen verspreiden, en de belangen van voetbalclubs, hun trainers, spelers en fans om wedstrijden op afstand en/of op een later tijdstip te kunnen bekijken en analyseren. En daarbij besteedt VoetbalTV veel aandacht aan de belangen en de privacy van degenen die in beeld komen zoals spelers, trainers en toeschouwers. VoetbalTV heeft namelijk al in een vroeg stadium met externe privacy specialisten een uitvoerige beoordeling uitgevoerd van het effect van het opnemen en uitzenden van wedstrijden in het amateurvoetbal op de privacy van de personen die in beeld komen. Daarnaast is er ook een privacy- en cookiebeleid opgesteld waarin allerlei waarborgen voor degenen die in beeld komen zijn opgenomen.

Is VoetbalTV een gerechtelijke procedure gestart tegen de AP?
Ja. VoetbalTV is een bestuursrechtelijke procedure gestart tegen de AP. In die procedure vraagt VoetbalTV aan de rechter om de AP te dwingen een besluit te nemen, zodat VoetbalTV dat besluit vervolgens weer aan de rechter kan voorleggen om ons gelijk te halen.

Welke stappen onderneemt VoetbalTV?
Gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat de toezichthouder toezicht houdt, maar dat de rechter uiteindelijk bepaalt of iets wel of niet in strijd is met de wet. Dat kan een rechter in het geval van de AP echter pas doen nadat de AP een officieel besluit genomen heeft en kenbaar gemaakt aan de betrokken partij. Ondanks meerdere dringende verzoeken van onze kant, wachten we nu al maanden op dit besluit. Omdat wel als VoetbalTV echt niet langer meer kunnen wachten, hebben wij inmiddels de rechter ingeschakeld met het verzoek de AP te dwingen een besluit te nemen. Dit besluit kunnen wij dan in een vervolgprocedure aan de rechter voorleggen om ons gelijk halen.

Hoe lang gaat het traject met de AP en de rechter nog duren?
Dat is op voorhand moeilijk te zeggen. In december 2018 heeft de AP VoetbalTV laten weten een onderzoek te zijn gestart naar VoetbalTV. Tot op de dag van vandaag, zelfs nadat de AP de eigen termijnen om een besluit te nemen allemaal heeft laten verstrijken, is er geen zicht op een einde aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert. Wij hopen op korte termijn in gesprek te kunnen komen met de AP om een oplossing te vinden. Maar als dat niet gebeurt, is de toekomst van VoetbalTV onzeker. Ondertussen onderzoeken we alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten.

Wat betekent de huidige situatie voor VoetbalTV?
In afwachting van de volgende stap van de AP, wordt VoetbalTV niet alleen belemmerd in het afsluiten van nieuwe contracten met clubs, maar ook met sponsors. Immers, voordat je een nieuwe samenwerking aangaat vertel je over de situatie met de AP en de daarbij behorende onzekerheid. Hierdoor hebben we enkele grote sponsoren in de wacht moeten zetten totdat de zaak met de AP opgelost is. In de tussentijd is het vrijwel onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te worden, waardoor de toekomst van VoetbalTV in gevaar komt. We onderzoeken daarom ook alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten.

Wat betekent deze situatie voor de clubs die aangesloten zijn bij VoetbalTV?
Op dit moment valt dit nog moeilijk te zeggen. Wij doen er alles aan om in gesprek te komen met AP en de toekomst van VoetbalTV zeker te stellen. We proberen dit af te dwingen door de publiciteit te zoeken, door het inschakelen van de rechter en we hebben een brief naar de verantwoordelijke ministers gestuurd. We hebben vertrouwen in een positieve uitkomst, maar er moet wel op korte termijn een voor ons positieve wending komen, anders zou het zo kunnen zijn dat wij wellicht en helaas op termijn onze dienstverlening aan de clubs moeten staken. Daarom onderzoeken we daarnaast ook alle mogelijkheden om op een andere manier onze dienstverlening naar clubs voort te zetten. Vanzelfsprekend informeert VoetbalTV de aangesloten clubs zodra we meer duidelijkheid hebben.

Bestaat VoetbalTV nog wel over een half jaar?
Als het aan ons ligt wel! Wij zijn echter afhankelijk van de medewerking van de AP. Als de AP niet op korte termijn haar mening herziet, zullen wij misschien noodgedwongen onze activiteiten moeten staken of een andere manier hebben gevonden waarin we onze dienstverlening naar clubs voort kunnen zetten.

Hoe kun je VoetbalTV als amateurvoetbalclub en KNVB-lid helpen?
We hopen dat clubs onze verontwaardiging over deze situatie delen. En we zouden iedere vorm van steun waarderen. We geloven erin dat als het amateurvoetbal zich gezamenlijk sterk maakt dit een enorme impact kan hebben. Niet alleen richting de AP, maar ook richting de politiek en de media.

Wat zeggen privacy deskundigen over de uitleg die de AP geeft over gerechtvaardigd belang?
Er zijn de afgelopen maanden meerdere privacy deskundigen geweest die kritisch zijn geweest over de nieuwe opvatting van de AP. Er zijn bijvoorbeeld publicaties geweest in het Financieele Dagblad over de nieuwe opvatting van de AP. De gemene deler is dat de opvatting van de AP in strijd is met de huidige opvatting van de hoogste Europese rechter op dit gebied en de opvatting van andere Europese toezichthouders over gerechtvaardigd belang. De hoogste Europese rechter en andere Europese toezichthouders geven namelijk aan dat een commercieel belang wel degelijk als een gerechtvaardigd belang kan worden aangemerkt.

Waarom heeft VoetbalTV gekozen voor de grondslag gerechtvaardigd belang?
VoetbalTV is voor de keuze voor het gerechtvaardigd belang niet over één nacht ijs gegaan. Na een zorgvuldige afweging samen met externe privacy specialisten, is VoetbalTV tot de conclusie gekomen dat voor het verwerken van de videobeelden gerechtvaardigd belang de juiste grondslag is. Het gerechtvaardigd belang van VoetbalTV ziet op haar algemene belang om haar reguliere bedrijfsactiviteiten als mediaonderneming te faciliteren en op het gerechtvaardigd belang van derden om bijvoorbeeld beeldmateriaal van VoetbalTV te kunnen zien. Het gerechtvaardigd belang van VoetbalTV om content te maken is ook gelegen in (i) de vergroting van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers, inclusief van spelers die in beeld worden gebracht (ii) het kunnen uitvoeren van technische analyses voor/door trainers en/of analisten van de voetbalclubs en derde partijen en (iii) het bieden van de mogelijkheid aan onder andere spelers, vrienden en familieleden om wedstrijden op afstand (terug) te kunnen kijken, bijvoorbeeld als zij daar niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn.

Hoe neemt VoetbalTV de privacy van de mensen die in beeld komen in acht?
VoetbalTV hecht er veel waarde aan om de AVG in acht te nemen. Daarom heeft VoetbalTV in een eerder stadium samen met externe privacy specialisten een uitvoerige beoordeling uitgevoerd van het effect van het opnemen en uitzenden van wedstrijden in het amateurvoetbal op de privacy van de personen die in beeld komen zoals voetballers, toeschouwers en clubmedewerkers, en is het privacy- en cookiebeleid opgesteld. Daarnaast kunnen spelers of teams die voetballen bij een club die meedoet met VoetbalTV, maar die niet willen worden opgenomen, dit aangeven bij de club of VoetbalTV. Dan zorgt de club ervoor dat je op een veld speelt zonder camera’s, of als dat niet kan, zorgt VoetbalTV ervoor dat er van dat betreffende team geen opnames worden gemaakt.