Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid VoetbalTV
1. Verwerkingsverantwoordelijke

Via de diensten van VoetbalTV B.V. (hierna: “VoetbalTV”, “we” of “wij”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “Persoonsgegevens” of “Gegevens“) verwerkt. VoetbalTV is voor het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van VoetbalTV verwerkingsverantwoordelijke. Onder verwerken verstaan we al het gebruik van je Persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze Gegevens. Wij verwerken Persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via de websites (www.voetbaltv.nl en/of analyse.voetbaltv.nl) of de mobiele applicatie van VoetbalTV (de VoetbalTV-app). Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@voetbaltv.nl.

VoetbalTV is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: “KNVB“) en Talpa Network B.V., handelend onder de naam Talpa Network (hierna: “Talpa Network“). Voor uitwisseling van je Gegevens tussen VoetbalTV, KNVB en Talpa Network zal jouw toestemming worden gevraagd. Wij raden je aan dit privacy- en cookiebeleid goed te lezen voordat je deze Gegevens aan ons verstrekt. Indien je toestemming hebt gegeven voor de uitwisseling van jouw Gegevens met KNVB en Talpa Network, raden wij je tevens aan het privacy- en cookiebeleid van Talpa Network en KNVB goed te lezen.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy- en cookiebeleid staan. Door daar op te klikken, word je direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

2. Definities

VoetbalTV hanteert in dit privacy- en cookiebeleid de onderstaande definities, die in dit privacy- en cookiebeleid met hoofdletter worden geschreven:

Account Het Ledenaccount en het Toeschouwersaccount.
Analysetool Het analyseplatform dat te bereiken is via de Website (analyse.voetbaltv.nl), om wedstrijden te analyseren.
App De mobiele applicatie van VoetbalTV, namelijk de VoetbalTV-app.
Content De Gebruikerscontent en VoetbalTV Content gezamenlijk.
Deelnemende Clubs Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van de statuten van de KNVB die met VoetbalTV een zogeheten clubovereenkomst hebben gesloten.
Gebruikerscontent Informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, reacties, tags en/of andere content die een gebruiker via de Website/een website, App en/of Account op enigerlei wijze aanlevert, danwel uploadt op het Platform.
Gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden voor VoetbalTV.
KNVB De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
Ledenaccount Het abonnement waarmee door leden van de KNVB, toegang wordt verkregen tot het Platform.
Persoonsgegeven(s) of Gegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Platform Dit VoetbalTV platform, dat te bereiken is via de Website en/of App.
Privacy- en Cookiebeleid Het privacy- en cookiebeleid van VoetbalTV.
Reportage Door de redactie van VoetbalTV gemaakte VoetbalTV Content.
Talpa Network Talpa Network B.V., handelend onder de naam Talpa Network.
Teaser Een verkorte versie van de VoetbalTV Content, welke toegankelijk is via de App en/of de Website zonder dat daarvoor een Account nodig is. De Teaser kan bestaan uit (gedeeltes van) live wedstrijden, samenvattingen, Reportages en hoogtepunten.
Toeschouwersaccount Het abonnement waarmee door niet-leden van de KNVB, toegang wordt verkregen tot het Platform.
VoetbalTV Content Door VoetbalTV beschikbaar gestelde content op het Platform, bijvoorbeeld analyses, Teasers, Reportages of beeldopnamen van (onderdelen van) (amateur)-voetbalwedstrijden die door VoetbalTV of door de camerateams van de redactie (van VoetbalTV) zijn gemaakt. Deze content kan zowel live als on demand beschikbaar worden gesteld op het Platform.
VoetbalTV Dienst Het Account, de App, het Platform en de Website gezamenlijk.
Website De website www.voetbaltv.nl en/of de website analyse.voetbaltv.nl (van VoetbalTV).
3. Soorten Gegevens

Wij gebruiken de onderstaande Gegevens voor de in dit Privacy- en Cookiebeleid genoemde doelen en wettelijke grondslagen. Per wettelijke grondslag (zoals aangegeven onder ‘5. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking‘) worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 1. Om de overeenkomst (namelijk het gebruik van onze diensten) uit te voeren, gebruiken wij de volgende Persoonsgegevens:
  • Bij het aangaan van een overeenkomst met VoetbalTV:
   • Naam;
   • Contactgegevens zoals een e-mailadres;
   • Relatietype (speler, supporter, club medewerker en/of vrijwilliger, of anderszins);
   • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
   • Gedetailleerde (technische) Gegevens over het gebruik van onze website of apps, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
   • Locatiegegevens van het apparaat waarmee jij ons Platform bezoekt;
   • Geboortedatum; en
   • Geslacht.
  • Via een Ledenaccount:
   • Naam;
   • Contactgegevens zoals een e-mailadres;
   • Persoonlijke identificatienummer inclusief club- en team identificatienummer;
   • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
   • Gedetailleerde (technische) Gegevens over het gebruik van onze website of apps, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
   • Locatiegegevens van het apparaat waarmee jij ons Platform bezoekt;
   • Geboortedatum; en
   • Geslacht.
  • Via een Toeschouwersaccount:
   • Naam;
   • Contactgegevens zoals een e-mailadres;
   • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
   • Gedetailleerde (technische) Gegevens over het gebruik van onze website of apps, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
   • Locatiegegevens van het apparaat waarmee jij ons Platform bezoekt;
   • Geboortedatum; en
   • Geslacht.
 2. Op basis van ons gerechtvaardigd belang en/of het gerechtvaardigd belang van derden zoals de Deelnemende Clubs (deze gerechtvaardigde belangen worden verder uitgelegd onder ‘5. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking‘), gebruiken wij de volgende Persoonsgegevens:
  • Content, waarbij naast de spelers, trainers, coaches en scheids- en assistent-scheidsrechter(s), mogelijk toeschouwers (waaronder ook kinderen) in beeld (kunnen) komen; en
  • Beelden ten behoeve van het maken van analyses van (amateur)voetbalwedstrijden, waarbij naast de spelers, trainers, coaches en scheids- en assistent-scheidsrechter(s), mogelijk toeschouwers (waaronder ook kinderen) in beeld (kunnen) komen.
 3. Indien jij toestemming hebt gegeven voor uitwisseling tussen VoetbalTV, KNVB en Talpa Network en/of het opbouwen van persoonlijke profielen door Talpa Network:
  • Naam;
  • Contactgegevens zoals een e-mailadres;
  • Relatietype (speler, supporter, club medewerker en/of vrijwilliger, of anderszins);
  • Persoonlijke identificatienummer inclusief club- en team identificatienummer;
  • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
  • Gedetailleerde (technische) Gegevens over het gebruik van onze Website en/of App, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
  • Content;
  • Locatiegegevens van het apparaat waarmee jij ons Platform bezoekt;
  • Geboortedatum; en
  • Geslacht.

  We hebben er bewust voor gekozen om geen toestemming te vragen voor het verstrekken van Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar aan Talpa Network, de KNVB en partners van VoetbalTV. Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zullen dus niet aan Talpa Network, KNVB en partners van VoetbalTV worden doorgegeven.

 4. Indien dit wettelijk noodzakelijk is:
  • Naam;
  • Contactgegevens zoals een e-mailadres;
  • Relatietype (speler, supporter, club medewerker en/of vrijwilliger, of anderszins);
  • Persoonlijke identificatienummer inclusief club- en team identificatienummer;
  • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
  • Gedetailleerde (technische) Gegevens over het gebruik van onze Website en/of App, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres en;
  • Content.

  We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras.

4. Bron van verkrijging

Persoonsgegevens die wij via jou verkrijgen:

 • De voornaamste manier waarop we Gegevens verkrijgen, is door deze van je te vragen (al dan niet via de KNVB). Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze Gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Bij de invoer van Persoonsgegevens geven we aan welke Gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld de Gegevens die je zelf kunt invullen op de Website, App en/of Account.
 • Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde Gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het aanmaken van een Account.
 • Wij verkrijgen jouw Gegevens ook wanneer je Gebruikerscontent uploadt op de Website en/of de App.

Persoonsgegevens die wij op een andere manier verkrijgen:

 • Wij verkrijgen Persoonsgegevens door het maken van VoetbalTV Content, waarbij jij als speler, trainer, coach, toeschouwer en/of scheids- of assistent-scheidsrechter (mogelijk) in beeld kan komen.
 • Daarnaast zijn er ook Gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) Gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze Gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘8. Cookies‘.
5. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking

Op basis van verschillende grondslagen die in de wet zijn genoemd, verwerken wij jouw Gegevens voor de volgende doeleinden.

 1. Om de overeenkomst (namelijk het gebruik van onze diensten) uit te voeren, gebruiken wij jouw Gegevens:
  • om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals de VoetbalTV Dienst, aan te bieden en te kunnen laten werken;
  • zodat je via de VoetbalTV Dienst informatie kunt plaatsen en uitwisselen alsmede om contact te zoeken met andere gebruikers van de VoetbalTV Dienst;
  • om je ten behoeve van het gebruik van het Platform (eventueel op jou afgestemde) communicatie te versturen zoals gebruikersinformatie, serviceberichten, functionele mailingen, pushnotificaties en in-app messaging voor onze dienstverlening;
  • om de VoetbalTV Dienst bijbehorende/onderliggende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • in het kader van een tuchtrechtelijke procedure zoals beschreven in het KNVB Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
 2. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven:
  • zullen jouw Gegevens worden uitgewisseld tussen VoetbalTV, KNVB en Talpa Network, waarbij deze Gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden op basis van het privacy- en cookiebeleid van KNVB en/of Talpa Network;
  • zullen jouw Gegevens worden gedeeld met Talpa Network om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat Talpa Network gerichte content en advertenties kan tonen die aansluiten bij jouw interesses. Meer informatie over het opbouwen van persoonlijke profielen is opgenomen in het privacy- en cookiebeleid van Talpa Network.
 3. Om aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn te voldoen, gebruiken wij jouw Gegevens:
  • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving; en
  • indien gevorderd, om te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, namelijk de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een andere autoriteit op basis van een haar toekomende wettelijke bevoegdheid.
 4. Daarnaast gebruiken wij jouw Gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden op basis van de gerechtvaardigde belangen van VoetbalTV en/of derden aan wie wij jouw Gegevens beschikbaar stellen. Het gaat daarbij in algemene zin om het gerechtvaardigde belang van VoetbalTV om haar reguliere bedrijfsactiviteiten als (onder meer een) media-onderneming te faciliteren, om VoetbalTV Content voor journalistieke doeleinden buiten ons Platform te verspreiden en om het gerechtvaardigde belang van derden om bijvoorbeeld beeldmateriaal van VoetbalTV te kunnen zien:
  • om de VoetbalTV Content te kunnen maken en die beschikbaar te kunnen stellen aan de gebruikers van de VoetbalTV Dienst. Het gerechtvaardigd belang daarbij is in het bijzonder gelegen in (i) de vergroting van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers, inclusief van spelers die in beeld worden gebracht, (ii) het kunnen uitvoeren van technische analyses voor/door trainers en/of analisten van de voetbalclubs en derde partijen en (iii) het bieden van de mogelijkheid aan onder andere spelers, vrienden en familieleden om wedstrijden op afstand (terug) te kunnen kijken, bijvoorbeeld als zij daar niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn;
  • het delen van journalistieke VoetbalTV Content (al dan niet via een technische voorziening) op sociale netwerkdiensten en/of met Deelnemende Clubs en/of met zorgvuldig door ons vooraf geselecteerde (media)partijen die met ons een overeenkomst aangaan. Het gerechtvaardigd belang is daarbij in het bijzonder gelegen in het verspreiden van de beelden om het algemene publiek te informeren, de voetbalsport en VoetbalTV te promoten, het spelplezier te vergroten, en om het verder verspreiden van de door VoetbalTV vervaardigde journalistieke VoetbalTV Content mogelijk te maken;
  • voor het samenstellen van statistieken om de Website, App en/of Account en de effectiviteit van VoetbalTV Content daarin te optimaliseren. Het gerechtvaardigd belang is daarbij in het bijzonder gelegen in de effectieve exploitatie door VoetbalTV van haar dienstverlening;
  • om de VoetbalTV Content te mogen maken en gebruiken voor de hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen, hebben wij in aanvulling op de rechten als beschreven onder ‘10. Rechten als betrokkene’ de volgende waarborgen ingeregeld om de impact op je privacy zo veel mogelijk te beperken:
   1. bij het betreden van de locatie van een Deelnemende Club word je met een informatiebord op de hoogte gesteld dat er (mogelijk) beelden gemaakt worden, waarbij zowel de spelers, trainers, coaches, scheids- en assistent-scheidsrechter(s), alsook toeschouwers (waaronder mogelijk kinderen) in beeld kunnen komen. Deze informatie wordt op een zowel voor toeschouwers als voor spelers gemakkelijk leesbare wijze gepresenteerd, zodat deze ook voor kinderen begrijpelijk is, bijvoorbeeld aan de hand van iconen. Dit bord bevat tevens een QR-code, waarbij je door deze te scannen meer informatie verkrijgt over het gebruik van je Persoonsgegevens;
   2. wedstrijdopnames worden slechts gemaakt met vaste camera’s. Ook zullen slechts binnen een beperkte marge opnames worden gemaakt buiten de tijden van de wedstrijd om, zoals kort voor en na afloop van de wedstrijd, om mogelijke afwijkende begin- en eindtijden te kunnen verdisconteren. Eventuele opnames van oefenwedstrijden en/of trainingen mogen slechts gebruikt worden voor analyse-doeleinden en zullen niet (live) worden uitgezonden.
   3. met betrekking tot de on demand Content geldt dat deze elk moment door VoetbalTV kan worden verwijderd van het Platform, indien wij een daartoe strekkend verzoek krijgen op basis van de ‘notice-and-takedown-procedure’ c. of op basis van een verzoek tot Gegevenswissing (zoals aangegeven onder ‘10. Rechten als betrokkene’), c. of indien wij anderszins daartoe aanleiding zien;
   4. met betrekking tot de live beelden geldt dat de opname en het uitzenden van deze beelden op de Website of App op elk moment kan worden gestopt, door middel van een zogenoemde ‘panic button’, indien wij daartoe desverzocht aanleiding zien;
   5. individuele teams kunnen een verzetsrecht uitoefenen. In dat geval worden er geen beelden op het Platform geplaatst van wedstrijden waaraan het betreffende team heeft deelgenomen, ongeacht of het om een uit- of thuiswedstrijd gaat (lees hier: https://www.voetbaltv.nl/klachten-over-content/ of onder ‘10. Rechten als betrokkene’ meer over hoe dit verzetsrecht kan worden uitgeoefend);
   6. door bezoekers van de VoetbalTV Website en/of App is deze VoetbalTV Content slechts te bekijken indien tevens een Account is aangemaakt. Bij misbruik van je Account of anderszins handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden kan VoetbalTV deze verwijderen en de gebruiker op deze manier de toegang tot de VoetbalTV Content ontzeggen. Bij het ontwikkelen van het Platform zijn privacy by design en privacy by default toegepast en;
   7. we bewaren de Gegevens niet langer dan noodzakelijk (zie: hoofdstuk 6: Bewaartermijnen).
  • VoetbalTV hecht veel waarde aan privacy en in het bijzonder aan de privacy van kinderen onder de 16 jaar. Daarom zijn de volgende additionele waarborgen ingeregeld om de impact op de privacy van deze kinderen zoveel mogelijk te beperken:
   1. alle informatie omtrent de beeldopnamen van de wedstrijden zal op een gemakkelijk leesbare wijze worden gepresenteerd, bijvoorbeeld aan de hand van iconen en/of videobeelden op de Website en in de App. Daarnaast zal deze informatie aan het kind en zijn ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers worden gecommuniceerd aan het begin van een voetbalseizoen;
   2. de Reportages zullen alleen worden gemaakt door professionele camerateams van VoetbalTV. Waar mogelijk zal voor het maken van Reportages eerst toestemming worden gevraagd van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Deze camerateams zijn op de hoogte van dit Privacy- en Cookiebeleid.

Door de bovenstaande waarborgen zorgen wij ervoor dat de bovengenoemde activiteit zo min mogelijk impact heeft op de privacy van de betrokken personen.

6. Bewaartermijnen

In de onderstaande tabel, zijn per soort content en doeleinde de termijnen genoemd waarbinnen jouw Persoonsgegevens worden bewaard:

Soort content Omschrijving Periode zichtbaar op Platform Bewaartermijn
Integrale wedstrijden video on demand Broadcast feed Maximaal 3 jaar, zodat de wedstrijden van meerdere kalenderjaren teruggekeken kunnen worden. Zo lang deze content gekoppeld is aan een actief Account en/of minimaal 1 keer per maand bekeken wordt, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is. Deze periode is gekozen aangezien op deze manier wordt aangetoond dat er nog behoefte is/plezier wordt beleefd aan het bekijken van deze beelden.
Highlights / samenvattingen De redactie van VoetbalTV en/of een gebruiker (met een Ledenaccount) kunnen samenvattingen en highlights maken, bijvoorbeeld door VoetbalTV Content te bewerken. Zo lang deze content gekoppeld is aan een actief Account en/of minimaal 1 keer per maand bekeken wordt. Op deze manier wordt aangetoond dat er nog behoefte is/plezier wordt beleefd aan het bekijken van deze beelden. 3 jaar vanaf het moment dat deze content niet meer zichtbaar is op het Platform, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is. Deze periode is gekozen om na het vertonen van deze beelden op het Platform nog voldoende tijd te hebben om te beoordelen of (delen van) de beelden kunnen worden gebruikt voor een editorial en/of aangemerkt kunnen worden als tactical feed en/of beelden met historische of journalistieke waarde.
Tactical feed (180-graden breedbeeld opname van het veld, bedoeld voor video-analyse Content voor analyse doeleinden 2 weken (gratis) / 1 jaar (premium), zodat de beelden van een kalenderjaar teruggekeken kunnen worden. 3 jaar, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is. De periode van 3 jaar is gekozen om de Analysetool te verbeteren en daarnaast om zo de vooruitgang en/of ontwikkeling van de individuele spelers en/of het team te volgen. Hierbij kan worden geanalyseerd hoe de speler en/of het team reageert en inspeelt op verschillende trainings- en coachingstechnieken. De periode van 3 jaar geeft de mogelijkheid om over een substantiële periode een analyse in teamverband te maken (zeker gezien de –eventuele- wisselingen binnen een team). Deze periode geeft ook de mogelijkheid een analyse te maken van individuele spelers die niet regelmatig een wedstrijd spelen, bijvoorbeeld vanwege blessures.
Editorial Deze editorials worden door de redactie van VoetbalTV opgesteld en bevatten diens mening over bepaalde onderwerpen en/of wedstrijden. Zo lang deze content gekoppeld is aan een actief Account en/of minimaal 1 keer per maand bekeken wordt. Op deze manier wordt aangetoond dat er nog behoefte is/plezier wordt beleefd aan het bekijken van deze beelden. 3 jaar vanaf het moment dat deze content niet meer zichtbaar is op het Platform, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is.
Overige VoetbalTV Content Beeldmateriaal zoals gemaakt en/of geplaatst door VoetbalTV, die niet wordt geschaard onder de voorgenoemde categorieën. Zo lang deze content gekoppeld is aan een actief Account en/of minimaal 1 keer per maand bekeken wordt. Op deze manier wordt aangetoond dat er nog behoefte is/plezier wordt beleefd aan het bekijken van deze beelden. 3 jaar vanaf het moment dat deze content niet meer zichtbaar is op het Platform, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is. Deze periode is gekozen om na het vertonen van de wedstrijden op het Platform, nog voldoende tijd te hebben om te beoordelen of (delen van) de beelden kunnen worden gebruikt voor een editorial of aangemerkt kunnen worden als tactical feed en/of beelden met historische of journalistieke waarde.
Gebruikerscontent door gebruiker zelf gemaakt Zo lang deze content gekoppeld is aan een actief Account en/of minimaal 1 keer per maand bekeken wordt. Op deze manier wordt aangetoond dat er nog behoefte is/plezier wordt beleefd aan het bekijken van deze beelden. 3 jaar vanaf het moment dat deze content niet meer zichtbaar is op het Platform, tenzij deze Gegevens vallen onder de journalistieke exceptie of indien met het oog op historisch onderzoek het bewaren daarvan noodzakelijk is. Deze periode is gekozen om na het vertonen van de wedstrijden op het Platform, nog voldoende tijd te hebben om te beoordelen of (delen van) de beelden kunnen worden gebruikt voor een editorial en/of aangemerkt kunnen worden als tactical feed en/of beelden met historische of journalistieke waarde.
Accountgegevens Deze gegevens worden door gebruikers zelf ingevuld bij het aanmaken van een Account. Zo lang je Account actief is. Een half jaar nadat je Account niet meer actief is, zodat je je Account opnieuw kan activeren binnen deze bedenktijd.

We zullen jouw Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en/of op andere gronden dan die hierboven staan beschreven.

7. Delen van Gegevens

Naast het, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, delen van Persoonsgegevens met de KNVB en Talpa Network (zoals beschreven onder ‘5. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking’), wordt VoetbalTV Content ten behoeve van het maken van analyses verstrekt aan de Deelnemende Clubs. Daarnaast kunnen beelden voor het maken van analyses aan derde voetbalclubs worden verstrekt in het kader van scouting, indien de Deelnemende Clubs daarvoor toestemming hebben gegeven. Ook kunnen wij op grond van ons gerechtvaardigd belang VoetbalTV Content voor journalistieke doeleinden delen met zorgvuldig vooraf door ons geselecteerde (media)partijen, via sociale netwerkdiensten en met Deelnemende Clubs.

Ook kan het zo zijn dat we voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw Gegevens. Wij verplichten deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw Gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Mocht het zo zijn dat een verwerker zich buiten de EU bevindt, dan zullen wij met deze partij (aanvullende) afspraken maken zodat eenzelfde niveau van privacybescherming wordt gegarandeerd. We doen dit door met deze verwerker een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel ‘standard contractual clauses’ genoemd) te sluiten. In het geval de Gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, sluiten we ook het modelcontract af en/of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

8. Cookies

Op onze Website en App maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”).

8.1. Introductie

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van voetbaltv.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken die ervoor zorgen dat jij bij jouw passende advertenties te zien krijgt.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website of app. Denk aan cookies die nodig zijn om te kunnen afrekenen in een webshop. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website of app. Tracking cookies maken het mogelijk om door middel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website of app.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

8.2. Gebruikte cookies

Op onze Website en/of App plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

 

Functionele cookies

Cookienaam Doel Eigenschappen
_gig_llu, _gig_llp, _gig_lt, _gig_comments_nickname, _gig_comments_email, _gig_comments_cb_ , _gig_comments_selected_ , _gig_comments_locked, _gig_email, _gig_shareUI_lastUID, gig_loginToken_, gig_loginToken, gmSettings, gig-comments, gigyaSettings, gst, ucid, glnk, glnk, _gig_comments_selected_providers, _gig_comments_sort, _gig_comments_is_guest, gig3pc, gig3pctest, gig_debug, _gig_dbgConsole_log, _gig_APIProxy_enabled,_gig_ssoToken,_gig_gmidt

Gigya: Voor het correct laten functioneren van ons klantidentiteit en toegangsmanagementplatform.

Gigya Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Gigya en worden na 1 jaar verwijderd.
OPTOUTMULTI Consent: Legt de acceptatie van dit beleid vast. Deze cookies worden geplaatst door Tealium en worden na 10 jaar verwijderd.
_gat, _ga, _gid, _vis_opt_exp_32_exclude, _vis_opt_s, GED_PLAYLIST_ACTIVITY KijkPlayer: Nodig voor het correct laten functioneren van de KIJK.nl video player. Deze cookies worden geplaatst door KijkPlayer en worden na 3 maanden verwijderd.

 

Analytische cookies

 

Cookienaam Doel Eigenschappen
The _chartbeat2, The _chartbeat4, The_chartbeat5

Chartbeat: Geeft ons inzicht in onze VoetbalTV Diensten om real-time beslissingen te nemen over de te publiceren inhoud.

Chartbeat Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Chartbeat en worden na 14 maanden verwijderd.
s1

Adobe Analytics (comScore): Voor bereik- en doelgroepmetingen van onze VoetbalTV Diensten. Wordt ook gebruikt voor Stichting Kijk Onderzoek (SKO) en Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO).

comScore Privacy Policy

Deze cookie wordt geplaatst door comScore en wordt na 5 jaren verwijderd.
__utma, __utmb, __utmc, __utmz

New Relic: Voor het vastleggen van prestatieanalyses van onze VoetbalTV Diensten.

New Relic Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door New Relic en worden na 1 maand verwijderd.
Google Analytics

Google Analytics: Om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren.

Google Privacy Policy

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics en wordt na 2 jaar verwijderd.
_vwo_ds, _vwo_uuid, _vwo_uuid_v2

Visual Website Optimizer: Wordt gebruikt voor ‘A/B testen, heatmaps, recordings en surveys’ met als doel onze VoetbalTV Diensten te optimaliseren voor de beste gebruikerservaring.

Visual Website Optimizer Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Visual Website Optimizer en worden na 1 jaar verwijderd.
Mixpanel

Mixpanel: Wordt gebruikt om gebruikerservaringen vast te leggen om zo onze VoetbalTV Diensten te optimaliseren.

Mixpanel Privacy Policy

Deze cookie wordt geplaatst door Mixpanel en wordt na 1 jaar verwijderd.
Usabilla

Usabilla: Wordt gebruikt voor gebruiker feedback en om gebruikerservaringen vast te leggen.

Usabilla Privacy Policy

Deze cookie wordt geplaatst door Usabilla en wordt na 1 jaar verwijderd.
Hotjar

Hotjar: Wordt gebruikt om gedragsdata vast te leggen om de gebruikerservaring te verbeteren.

Hotjar Privacy Policy

Deze cookie worden geplaatst door Hotjar en wordt na 1 jaar verwijderd.
TAPID

Tealium: Wordt gebruik om bereik te onderzoeken en om analytische data te verzamelen om de gebruikerservaring te verbeteren.

Tealium Privacy Policy

Deze cookie wordt geplaatst door Tealium en wordt na 2 jaar verwijderd.
UID, UIDR

ScorecardReseach: Wordt gebruikt om onderzoek te doen om de content consumptie over het hele platform te verbeteren.

ScorecardResearch Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door ScorecardResearch en worden na 5 jaar verwijderd.

 

Tracking cookies

 

Cookienaam Doel Eigenschappen
uuid2, sess, ici, anj, token, acb

AppNexus en hun dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat deze relevant voor jou zijn. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen en optimaliseren van deze advertenties en het bijhouden van het aantal unieke vertoningen (zorgen ervoor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond). AppNexus kan deze informatie ook delen met andere organisaties, zoals adverteerders.

AppNexus Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door AppNexus en worden na 3 maanden verwijderd.
_auv, _ha, _pr, _SC, _SID, _UID, _WR, _GADS, _AV, _CV, _CRV, _CPH, _RO_OPT_OUT, _VR.

FreeWheel en StickyAds en hun dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat deze relevant voor jou zijn. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen en optimaliseren van deze advertenties en het bijhouden van het aantal unieke vertoningen (zorgen ervoor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond). FreeWheel en StickyAds kunnen deze informatie ook delen met andere organisaties, zoals adverteerders.

FreeWheel en StickyAds Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Freewheel en worden na 1 jaar verwijderd.
SpotX

SpotX en hun dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat deze relevant voor jou zijn. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen en optimaliseren van deze advertenties en het bijhouden van het aantal unieke vertoningen (zorgen ervoor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond). SpotX kunnen deze informatie ook delen met andere organisaties, zoals adverteerders.

SpotX Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door SpotX en worden na 1 jaar verwijderd.
NID, SID, AID, IDE, DSID

Google AdWords: d.m.v. cookies worden advertenties aangepast op Google-sites, zoals Google Zoeken. We gebruiken dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties en uw bezoeken aan de website te onthouden. Zo kunnen we u aangepaste advertenties op Google laten zien.

Google Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Google en worden na 18 maanden verwijderd.
Act, c_user, fr, presence, xs

Facebook Remarketing: d.m.v. cookies kan het surfgedrag op onze websites worden gemeten en kunnen we op basis van deze informatie aangepaste advertenties binnen Facebook tonen.

Facebook Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Facebook en worden na 1 jaar verwijderd.
_s

Branche.io: voor de mogelijkheid om zowel voor een website als voor een advertentie te kunnen deeplinken naar een app.

https://branch.io/policies/#privacy

Deze cookies worden geplaatst door Branche.io en worden na 1 jaar verwijderd.

Social cookies

Cookienaam Doel Eigenschappen
reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr,lsd, datr,lu, p, actc_user, presence, s, sub, xs, c_user, dpr

Deze cookies worden geplaatst voor ‘likes’ en ‘shares’ op sociale netwerken (Facebook, Twitter en Pinterest).

Facebook Privacy Policy

Twitter Privacy Policy

Pinterest Privacy Policy

Deze cookies worden geplaatst door Facebook, Twitter en Pinterest en worden na 1 jaar verwijderd.
VISITOR_INFO1_LIVE

Een cookie die YouTube plaatst en die uw bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe spelerinterface of de oude krijgt.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden na 8 maanden verwijderd.
YSC

Deze cookie wordt ingesteld door de YouTube-videoservice op pagina’s met ingesloten YouTube- video.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deze cookies worden geplaatst door Facebook, Twitter en Pinterest en worden na 1 jaar verwijderd.

Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘8.4. Zelf controle uitoefenen’).

8.3. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we de gebruiker hierover en vragen we zijn toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van Persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit dit Privacy- en Cookiebeleid hierop ook van toepassing. Zie met name ‘4. Bron van verkrijging’, ‘6. Bewaartermijnen’, ‘9. Beveiliging’ en ’10. Rechten als betrokkene’.

8.4. Zelf controle uitoefenen

Je kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op jouw apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze Website en/of App geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze Website en/of App. Een andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze Website en/of App zullen we in dit geval je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:

9. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de Persoonsgegevens zo goed en adequaat mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de Gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de Gegevens verloren gaan.

Als we verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw Gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van Gegevens’.

10. Rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw Persoonsgegevens:

 1. het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die VoetbalTV verwerkt;
 2. het recht om jouw Persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 3. het recht om jouw Persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 4. het recht op beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 6. het recht op overdraagbaarheid van jouw Gegevens; en
 7. het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking, zoals bij doorgifte van jouw Gegevens aan Talpa Network en de KNVB). Het intrekken van toestemming zal geen beperking vormen voor het gebruik van de VoetbalTV Dienst.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op onze Website, App en/of Account jouw Gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om jouw Gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@voetbaltv.nl. Specifieer in jouw verzoek zoveel mogelijk op welke Persoonsgegevens jouw verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw Persoonsgegevens zijn. We reageren binnen een maand op jouw verzoek.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat VoetbalTV jouw Persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen

VoetbalTV, maar ook KNVB en Talpa Network kunnen hun privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Wij zullen onze uiterste best doen onze voorgenomen wijzigingen tijdig aan je te communiceren. We raden je daarnaast aan om regelmatig deze beleidsregels op wijzigen te controleren.

 • 31 augustus 2018: Eerste versie van het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV.
 • 2 oktober 2019: aanpassing van het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV, gericht op het bieden van extra rechten en waarborgen aan de gebruikers een nadere beschrijving van ons gerechtvaardigd belang om jouw Gegevens te verwerken en een aantal kleine tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.
 • 25 januari 2020: aanpassing van het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV, met name gericht op het delen van VoetbalTV Content – met nieuwswaarde – voor journalistieke doeleinden buiten ons Platform, toevoeging van enkele tracking- en social cookies, in lijn brengen van de bewaar- en zichtbaarheidstermijnen van de Content en het versturen van (eventueel op jou afgestemde) communicatie ten behoeve van het gebruik van ons Platform. Ook zijn er een aantal tekstuele aanpassingen gemaakt ter verduidelijking.

Heb je vragen?

Stuur een email naar info@voetbaltv.nl

Stuur een mail